close

WATER INTERRUPTION

____________________________________________________________________________________________________________

OTJIWARONGO MUNICIPALITY

NOTICE TO ORWETOVENI RESIDENTS

Water Interruption

______________________________________________________________________________________________________________________

Otjiwarongo Municipality hereby informs Orwetoveni residents of the water interruption scheduled as follows:

Date:  Sunday, 28 October 2018

Time:  07:00—13:00

Reason: Rerouting of Extension 12 ORW (New extension) water supply pipeline to Karundu water tower

We apologize for the inconvenience this might cause.

___________________________________________________________________

Otjiwarongo Munisipaliteit stel hierby inwoners van Orwetoveni in kennis van die wateronderbreking wat soos volg geskeduleer is:

Datum: Sondag, 28 Oktober 2018

Tyd: 07:00-13:00

Rede: Heruitrigting van Uitbreiding 12 ORW (Nuwe uitbreiding) watervoorsieningpyplyn na Karundu-watertoring).

Ons vra om verskoning vir die ongerief wat dit kan veroorsaak. 


All Rights Reserved © 2022

developed by: nolito
Municipality of Otjiwarongo
together we build Otjiwarongo for tomorrow
Total views:   713238
Visitors online now:1