close

KARUNDU-EXTENSION 6 ROAD CLOSURE

OTJIWARONGO MUNICIPALITY

NOTICE TO KARUNDU – EXTENSION 6 ROAD USERS

ROAD CLOSURE

___________________________________________________

Otjiwarongo Municipality hereby informs Karundu- Extension 6 Gravel Road Users of the following scheduled road closure.

Date: Immediate

Duration: 2 months

Reason: Upgrading of 600m gravel road to bitumen standards.

Provision for detour road has been made and advance warning signs as well as, road closure signs has been placed on site.

We humbly request the public to keep away from the area for the duration of the road upgrade.

We apologise for any inconvenience caused.

___________________________________________________________

Otjiwarongo Munisipaliteit lig hiermee Karundu-Uitbreiding 6 Grondpadgebruikers in kennis van die volgende geskeduleerde pad sluiting.

Datum: Onmiddellik

Duur: 2 maande

Rede: Opgradering van 600m grondpad na bitumenstandaarde.

Voorsiening vir ompadpad is gemaak en vooraf waarskuwingstekens aangebring, asook dat die “Geen Toegang” tekens op die perseel geplaas is.

Ons versoek nederig die publiek om vir die duur van die padopgradering weg te bly van die gebied.

Ons vra om verskoning vir enige ongerief.

Yours in service.. 


All Rights Reserved © 2022

developed by: nolito
Municipality of Otjiwarongo
together we build Otjiwarongo for tomorrow
Total views:   716861
Visitors online now:2